Power- and machine-electronics 1914-1966: a selected bibliography and review on the electronic control of electrical machines

J.D. Wyk, van

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

1253 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieJohannesburg
UitgeverijSouth African Institute of Electrical Engineers
Aantal pagina's85
StatusGepubliceerd - 1966
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit