Potentials and challenges in 3D concrete printing

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Potentials and challenges in 3D concrete printing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science