Potential wind power utilization in diverging passages between two high-rise buildings: using “Venturi effect” on the windward side

Y. Juan, Chih-Yung Wen, An-Shik Yang, H. Montazeri, B. Blocken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Potential wind power utilization in diverging passages between two high-rise buildings: using “Venturi effect” on the windward side'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen