Potential of silver-based room-temperature ionic liquids for ethylene/ethane separation

L.M. Galan Sanchez, G.W. Meindersma, A.B. Haan, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  54 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Potential of silver-based room-temperature ionic liquids for ethylene/ethane separation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Physics

  Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

  Material Science