Potential application of notochordal cells for intervertebral disc regeneration : an in vitro assessment

E. Potier, S.A.H. Vries, de, M. Doeselaar, van, K. Ito

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Potential application of notochordal cells for intervertebral disc regeneration : an in vitro assessment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen