Post-quantum security of the sponge construction

J. Czajkowski, L. Groot Bruinderink, A.T. Hülsing, C. Schaffner, D. Unruh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

Samenvatting

We investigate the post-quantum security of hash functions based on the sponge construction. A crucial property for hash functions in the post-quantum setting is the collapsing property (a strengthening of collision-resistance). We show that the sponge construction is collapsing (and in consequence quantum collision-resistant) under suitable assumptions about the underlying block function. In particular, if the block function is a random function or a (non-invertible) random permutation, the sponge construction is collapsing.
Originele taal-2Engels
Pagina's1-32
StatusGepubliceerd - 2017

Bibliografische nota

to appear in PQCrypto 2018, presented at QCrypt2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Post-quantum security of the sponge construction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit