Post-processing of a polarization converter for integrated polarization independent SOA

M. Felicetti, J.J.G.M. Tol, van der, E.J. Geluk, P.J. Williams, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Post-processing of a polarization converter for integrated polarization independent SOA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie