Post-mortem high-resolution MRI of the spinal cord in multiple sclerosis :a correlative study with conventional MRI, histopathology and clinical phenotype

G.J. Lycklama-Nijeholt, E. Bergers, W. Kamphorst, J.C.J. Bot, K. Nicolaij, J.A. Castelijns, J.H.T.M. Waesberghe, van, R. David, C. Polman, F. Barkhof

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    138 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Post-mortem high-resolution MRI of the spinal cord in multiple sclerosis :a correlative study with conventional MRI, histopathology and clinical phenotype'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine and Dentistry