Post-modification of poly(pentafluorostyrene): A versatile "click" method to create well-defined multifunctional graft copolymers

C. Ott, R. Hoogenboom, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

79 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This communication reports a versatile post-modification reaction of poly(pentafluorostyrene) building blocks in order to design multifunctional graft copolymers by taking advantage of the selective replacement of the para-fluorine groups.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3516-3518
TijdschriftChemical Communications, ChemComm
Volume2008
Nummer van het tijdschrift30
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Post-modification of poly(pentafluorostyrene): A versatile "click" method to create well-defined multifunctional graft copolymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit