Possibilities for temporary autonomous operation of a MV grid with CHP-plants

P. Karaliolios, Y sin, J.G. Slootweg, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Possibilities for temporary autonomous operation of a MV grid with CHP-plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen