Possessions and memories

Elise van den Hoven (Corresponding author), Daniel Orth, Annemarie Zijlema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Possessions and memories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Arts and Humanities