Positron emission profiling study of hydrocarbon conversion on zeolites

N.J. Noordhoek

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

170 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • de Voigt, Martien, Promotor
  • van Santen, Rutger, Promotor
Datum van toekenning1 dec 2000
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1639-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit