Positron emission profiling study of ammonia oxidation on platinum

D.P. Sobczyk

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Santen, Rutger, Promotor
  • de Voigt, Martien, Promotor
Datum van toekenning26 jun 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-3034-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit