Positivity properties of phase-plane distribution functions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
90 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Positivity properties of phase-plane distribution functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie