Positive Psychological Micro-Interventions to Improve the Work–Family Interface: Use Your Resources and Count Your Blessings

Maria C.W. Peeters (Corresponding author), Elianne F. van Steenbergen, Jan Fekke Ybema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Positive Psychological Micro-Interventions to Improve the Work–Family Interface: Use Your Resources and Count Your Blessings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen