Positive polynomials and control applications

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Positive polynomials and control applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde