Positive oxide-charge generation during 0.25 µm PMOSFET hot-carrier degradation

R. Woltjer, G. M. Paulzen, H. Lifka, P. Woerlee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A new hot-carrier degradation mechanism becomes important in 0.25 µm PMOSFET's. Hot-hole injection generates positive oxide charge near the drain. We determine the time dependence and the oxide-thickness dependence and we show a considerable enhancement of this degradation mechanism for nitrided gate oxides. For many bias conditions and many geometries, the time dependence of PMOSFET degradation can be successfully described by a summation of the time dependences of three separate degradation mechanisms: generation of interface states, negative oxide charge and positive oxide charge.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)427-429
Aantal pagina's3
TijdschriftIEEE Electron Device Letters
Volume15
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt 1994
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Positive oxide-charge generation during 0.25 µm PMOSFET hot-carrier degradation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit