Positive Organizational Interventions: Contemporary Theories, Approaches and Applications (Editorial)

Llewellyn Ellardus van Zyl (Corresponding author), Sebastiaan, Sr. Rothmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer607053
Aantal pagina's6
TijdschriftFrontiers in Psychology
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 nov 2020

Citeer dit