Positive benefits from caring on nurses' motivation and well-being : a diary study about the role of emotional regulation abilities at work

L.M. Blanco-Donoso, E. Demerouti, Eva Garrosa Hernández, B. Moreno-Jiménez, Isabel Carmona Cobo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Positive benefits from caring on nurses' motivation and well-being : a diary study about the role of emotional regulation abilities at work'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology