Positioning system mass reduction due to exchange of structural stiffness by additional actuators : model studies of beam and plate systems

A.M. Wielen, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

730 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Schellekens, Piet, Promotor
  • Rooda, Koos, Promotor
  • Delbressine, Frank L.M., Co-Promotor
Datum van toekenning13 jan. 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1444-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit