Porous medium finite element model of the beating left ventricle

J.M.R.J. Huyghe, M.G.J. Arts, D.H. Campen, van, R.S. Reneman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

104 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Porous medium finite element model of the beating left ventricle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen