Porous Materials for Environmental Applications

Ana Martin-Calvo

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • University Pablo de Olavide
Begeleider(s)/adviseur
  • Calero, Sofia, Promotor
  • Martens, Johan A., Promotor, Externe Persoon
  • van Eerp, Titus S., Promotor, Externe Persoon
  • García-Pérez, Elena, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning13 mrt 2015
Gedrukte ISBN's978-84-606-5918-1
StatusGepubliceerd - 13 mrt 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit