Porous graphene-based materials by thermolytic cracking

Deqin Fan, Ying Liu, Junpo He, Yanwu Zhou, Yuliang Yang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Porous graphene-based materials by thermolytic cracking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science