Pore size distribution from hydrogen and sodium NMR using the transverse relaxation

L.A. Rijniers, L. Pel, H.P. Huinink, K. Kopinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

48 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Pore size distribution from hydrogen and sodium NMR using the transverse relaxation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen