Pools and satellites : intimacy in the city

K. Battarbee, N. Baeten, M. Hinfelaar, P. Irvine, S.G. Loeber, A. Munro, T. Pederson

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the conference on Designing Interactive Systems (London, UK, June 25-28, 2002)
  UitgeverijAssociation for Computing Machinery, Inc
  Pagina's237-245
  ISBN van geprinte versie1-58113-515-7
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit