Polytopes associated with symmetry handling

Christopher Hojny (Corresponding author), Marc E. Pfetsch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polytopes associated with symmetry handling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Computer Science