Polytopes and non-Euclidean geometry

J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Polytopes and non-Euclidean geometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie