Polymers with multiple hydrogen-bonded end groups and their blends

K. Feldman, M.J. Kade, T.F.A. Greef, de, E.W. Meijer, G.J. Kramer, C.J. Hawker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

150 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymers with multiple hydrogen-bonded end groups and their blends'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen