Polymers and metals; nanocomposites and complex salts with metallic chain structure

W. Heffels, J. Fiedrich, C. Darribere, J. Teisen, C.W.M. Bastiaansen, W.R. Caseri, Paul Smith

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Samenvatting

No abstract available.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-156
Aantal pagina's13
TijdschriftRecent Research Developments in Macromolecules Research
Volume2
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymers and metals; nanocomposites and complex salts with metallic chain structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit