Polymerization reactions occurring during dinitrophenylation of a-, b-, and w-amino acids with Sanger's reagent

D. Heikens, P.H. Hermans, P.F. Velden, van

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    6 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymerization reactions occurring during dinitrophenylation of a-, b-, and w-amino acids with Sanger's reagent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Chemische stoffen