Polymerization reactions occurring during dinitrophenylation of a-, b-, and w-amino acids with Sanger's reagent

D. Heikens, P.H. Hermans, P.F. Velden, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  During the detn. of minute amts. of amino acids by the method of Sanger (C.A. 40, 5399.4), polymers (usually up to the tetramer) were identified by their Rf values. Fluorodinitrobenzene, amino acids, and dinitrophenol amino acids must be present to produce polymerization. The proportion of dinitrophenyl amino acid dimer under equal reaction conditions is in the order glycine .mchlt. b-alanine <e-aminocaproic acid .apprx. w-aminoheptanoic acid .apprx. w-aminoundecanoic acid. Certain losses in quant. dinitrophenylation may be due to polymerization.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1187-1188
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNature
  Volume174
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1954

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymerization reactions occurring during dinitrophenylation of a-, b-, and w-amino acids with Sanger's reagent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit