Polymerization of higher alpha-olefins with metallocene catalysts

M.R. Mosia, R. Duchateau, G.J.M. Gruter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)567-568
TijdschriftPolymer Preprints
Volume45
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymerization of higher alpha-olefins with metallocene catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit