Polymerisaties aan het oppervlak van in water gedispergeerde anorganische submicron deeltjes. II. Kinetiek van 'emulsiepolymerisaties' om TiO2-deeltjes

C.H.M. Caris, A.M. Herk, van, A.L. German

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)516-518
TijdschriftVerfkroniek
Volume61
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit