Polymeric materials: a self-healing elastomer

J.L. Wietor, R.P. Sijbesma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymeric materials: a self-healing elastomer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science