Polymer synthesis in ionic liquids : towards a green industry

C.A. Guerrero-Sanchez, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymer synthesis in ionic liquids : towards a green industry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen