Polymer-protein giant amphiphiles by metal-to-ligand coordination

K. Velonia, P. Thordarson, P.R. Andres, U.S. Schubert, A.E. Rowan, R.J.M. Nolte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymer-protein giant amphiphiles by metal-to-ligand coordination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen