Polymer-polymer solar cells with near-infrared spectral response

W. Li, Yang An, M.M. Wienk, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
149 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymer-polymer solar cells with near-infrared spectral response'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen