Polymer lego-blocks by nitroxide mediated polymerization

B.G.G. Lohmeijer, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Samenvatting

no abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)337-338
TijdschriftPolymer Preprints
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polymer lego-blocks by nitroxide mediated polymerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit