Polygons with inscribed circles and prescribed side lengths

V.G. Deineko, B. Klinz, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

We prove NP-completeness of the following problem: For n given input numbers, decide whether there exists an n-sided, plane, convex polygon that has an inscribed circle and that has the input numbers as side lengths.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)704-706
TijdschriftApplied Mathematics Letters
Volume22
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Polygons with inscribed circles and prescribed side lengths'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit