Poly(ethylene glycol) and poly(dimethyl siloxane): Combining their advantages into efficient CO2 gas separation membranes

S.R. Reijerkerk, M.H. Knoef, K. Nijmeijer, M. Wessling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

248 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Poly(ethylene glycol) and poly(dimethyl siloxane): Combining their advantages into efficient CO2 gas separation membranes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemical Engineering