Polyesters and metal-coordinating ligands : a happy marriage?

R. Hoogenboom, A. Winter, V.N. Marin, H. Hofmeier, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polyesters and metal-coordinating ligands : a happy marriage?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen