Polyesters and metal-coordinating ligands : a happy marriage?

R. Hoogenboom, A. Winter, V.N. Marin, H. Hofmeier, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)624-625
TijdschriftPolymer Preprints
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polyesters and metal-coordinating ligands : a happy marriage?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit