Polydiagnostic study on a surfatron plasma at atmospheric pressure

J.M. Palomares, E.I. Iordanova, A. Gamero, A. Sola, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Citaat (Scopus)
46 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polydiagnostic study on a surfatron plasma at atmospheric pressure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie