Polydiagnostic calibration performed on a low pressure surface wave sustained argon plasma

N. Vries, de, J.M. Palomares, E.I. Iordanova, E.M. Veldhuizen, van, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Polydiagnostic calibration performed on a low pressure surface wave sustained argon plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie