Polyacrylonitrile (PAN)/crown ether composite nanofibers for the selective adsorption of cations

S. Tas, O. Kaynan, E. Ozden-Yenigun, K. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polyacrylonitrile (PAN)/crown ether composite nanofibers for the selective adsorption of cations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen