Poly-1,2-azepines by the photopolymerization of phenyl azides. Precursors for conducting polymer films

E.W. Meijer, S. Nijhuis, F.C.B.M. Vroonhoven, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  90 Citaten (Scopus)
  119 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Poly-1,2-azepines by the photopolymerization of phenyl azides. Precursors for conducting polymer films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen