Polsstokspringen

H.C. Duyster

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redeAcademic

66 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 1975

Bibliografische nota

Afscheidscollege gegeven op 14 februari 1975 aan de Technische Hogeschool Eindhoven

Citeer dit