Polling models with renewal arrivals : a new method to derive heavy-traffic asymptotics

R.D. Mei, van der, E.M.M. Winands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Polling models with renewal arrivals : a new method to derive heavy-traffic asymptotics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen