Polidocanol-Konzentration und Zeit beeinflussen die Eigenschaften von Schaum zur Sklerotherapie

B. van Deurzen, R.P. Ceulen, S.S. Tellings, C. van der Geld, Tamar Nijsten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdragePolidocanol concentration and time affect the properties of foam used for sclerotherapy
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)104-105
Aantal pagina's2
TijdschriftVasomed
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1 apr. 2012

Citeer dit