Policy administration in tag-based authorization

S. Etalle, T.L. Hinrichs, A.J. Lee, D. Trivellato, N. Zannone

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Policy administration in tag-based authorization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen